QS 40 : 76 Quran Surat Ghafir Ayat 76 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 40:76 Quran Surat Ghafir Ayat 76 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Ghafir dalam bahasa arab ditulis سورة غافر yang berarti Sang Maha Pengampun merupakan surat ke 40 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 85 ayat.

 

Quran Surat Ghafir Ayat 76

Quran surat Ghafir ayat 76

Bacaan QS 40:76 dalam huruf latin

Odkhuloo abwaba jahannama khalideena feeha fabisa mathwa almutakabbireena

Quran surat Ghafir ayat 76 dalam bahasa Arab

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

Quran surat Ghafir 76 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

40:76| (Dikatakan kepada mereka): “Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong”.

Muhammad Quraish Shihab

40:76| Dikatakan lagi kepada mereka, “Azab yang kalian rasakan itu disebabkan oleh kegembiraan kalian di dunia yang bukan pada tempatnya, dan oleh kegembiraan yang berlebih-lebihan atas kesusahan yang menimpa para nabi dan kekasih Allah. Masuklah kalian semua ke dalam pintu-pintu jahanam, yang telah ditetapkan kekal buat kalian! Dan sejelek-jelek tempat tinggal untuk orang-orang yang sombong adalah neraka jahanam.”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

40:76| (Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka Jahanam, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat) yakni tempat tinggal (bagi orang-orang yang sombong.”)

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

40:76|”Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam kekalah kamu di dalamnya; maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takbur ialah neraka Jahannam”.

 

Demikian QS 40:76 Quran Surat Ghafir Ayat 76 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Ghafir ayat 76

Leave a Reply