QS 23 : 30 Quran Surat Al Muminun Ayat 30 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 23:30 Quran Surat Al Muminun Ayat 30 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Muminun dalam bahasa arab ditulis سورة المؤمنون yang berarti Orang-Orang Mukmin merupakan surat ke 23 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 118 ayat.

 

Quran Surat Al Muminun Ayat 30

Quran surat Al Muminun ayat 30

Bacaan QS 23:30 dalam huruf latin

Inna fee thalika laayatin wain kunna lamubtaleena

Quran surat Al Muminun ayat 30 dalam bahasa Arab

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

Quran surat Al Muminun 30 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

23:30| Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan sesungguhnya Kami menimpakan azab (kepada kaum Nuh itu).

Muhammad Quraish Shihab

23:30| Pada kisah Nabi Nûh a. s. itu benar-benar terdapat pelajaran. Kami menguji hamba-hamba Kami dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan, dan pada diri mereka terdapat bekal kesiapan untuk kedua-duanya.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

23:30| (Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir (benar-benar terdapat beberapa tanda) yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah swt. (dan sesungguhnya) huruf In di sini adalah bentuk Takhfif daripada Inna, sedangkan isimnya adalah Dhamir Sya’an, bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

23:30| Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (yang mendatangkan iktibar); dan sesungguhnya Kami tetap menguji (hamba-hamba Kami).

 

Demikian QS 23:30 Quran Surat Al Muminun Ayat 30 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Muminun ayat 30

Leave a Reply