QS 23 : 107 Quran Surat Al Muminun Ayat 107 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 23:107 Quran Surat Al Muminun Ayat 107 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Muminun dalam bahasa arab ditulis سورة المؤمنون yang berarti Orang-Orang Mukmin merupakan surat ke 23 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 118 ayat.

 

Quran Surat Al Muminun Ayat 107

Quran surat Al Muminun ayat 107

Bacaan QS 23:107 dalam huruf latin

Rabbana akhrijna minha fain AAudna fainna thalimoona

Quran surat Al Muminun ayat 107 dalam bahasa Arab

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

Quran surat Al Muminun 107 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

23:107| Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim”.

Muhammad Quraish Shihab

23:107| Mereka berkata lagi, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikan kami ke dunia. Kalau setelah itu kami kembali berbuat durhaka dan kufur, sungguh kami benar-benar menzalimi diri sendiri.”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

23:107| (Ya Rabb kami! Keluarkanlah kami daripadanya maka jika kami kembali) kepada pelanggaran lagi (maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim”).

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

23:107|”Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim.”

 

Demikian QS 23:107 Quran Surat Al Muminun Ayat 107 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Muminun ayat 107

Leave a Reply