QS 108 : 3 Quran Surat Al Kautsar Ayat 3 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 108:3 Quran Surat Al Kautsar Ayat 3 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Kautsar dalam bahasa arab ditulis سورة الـكوثر yang berarti Hikmat Yang Berlimpah merupakan surat ke 108 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 3 ayat.

 

Quran Surat Al Kautsar Ayat 3

Quran surat Al Kautsar ayat 3

Bacaan QS 108:3 dalam huruf latin

Inna shaniaka huwa alabtaru

Quran surat Al Kautsar ayat 3 dalam bahasa Arab

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Quran surat Al Kautsar 3 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

108:3| Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Muhammad Quraish Shihab

108:3| Sesungguhnya orang yang membencimu adalah terputus dari segala kebaikan.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

108:3| (Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu) yakni orang-orang yang tidak menyukai kamu (dialah yang terputus) terputus dari semua kebaikan; atau putus keturunannya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, dia adalah ‘Ash bin Wail, sewaktu Nabi saw. ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim, lalu ‘Ash menjuluki Nabi sebagai Abtar yakni orang yang terputus keturunannya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

108:3| Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya).

 

Demikian QS 108:3 Quran Surat Al Kautsar Ayat 3 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Kautsar ayat 3

Leave a Reply