QS 108 : 1 Quran Surat Al Kautsar Ayat 1 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 108:1 Quran Surat Al Kautsar Ayat 1 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Kautsar dalam bahasa arab ditulis سورة الـكوثر yang berarti Hikmat Yang Berlimpah merupakan surat ke 108 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 3 ayat.

 

Quran Surat Al Kautsar Ayat 1

Quran surat Al Kautsar ayat 1

Bacaan QS 108:1 dalam huruf latin

Inna aAAtaynaka alkawthara

Quran surat Al Kautsar ayat 1 dalam bahasa Arab

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Quran surat Al Kautsar 1 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

108:1| Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

Muhammad Quraish Shihab

108:1|[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi Rasulullah saw. dengan memberinya kabaikan yang banyak dan nikmat yang besar di dunia dan akhirat dan memintanya untuk selalu melaksanakan salat dengan ikhlas dan mendermakan sebaik-baik hartanya sebagai suatu bentuk pengorbanan dan kesyukuran atas karunia yang dilimpahkan Allah kepadanya. Surat ini ditutup dengan suatu kabar gembira bagi Nabi Muhammad saw. berupa terputusnya kebaikan bagi orang yang membecinya.]] Sesungguhnya Kami telah melimpahkan kepadamu kebaikan yang banyak dan abadi, di dunia dan akhirat.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

108:1| (Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad (Al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga dan telaga milik Nabi saw. kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya. Al-Kautsar juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Alquran, syafaat dan lain sebagainya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

108:1| Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).

 

Demikian QS 108:1 Quran Surat Al Kautsar Ayat 1 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Kautsar ayat 1

Leave a Reply