QS 94 : 4 Quran Surat Al Sharh Ayat 4 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 94:4 Quran Surat Al Sharh Ayat 4 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Sharh dalam bahasa arab ditulis سورة الـشرح yang berarti Melapangkan merupakan surat ke 94 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 8 ayat.

 

Quran Surat Al Sharh Ayat 4

Quran surat Al Sharh ayat 4

Bacaan QS 94:4 dalam huruf latin

WarafaAAna laka thikraka

Quran surat Al Sharh ayat 4 dalam bahasa Arab

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

Quran surat Al Sharh 4 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

94:4| Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,

Muhammad Quraish Shihab

94:4| Dan Kami telah muliakan namamu, lalu menjadikan namamu selalu tersebut oleh setiap orang yang beriman berdampingan dengan nama Kami.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

94:4| (Dan Kami tinggikan bagimu sebutanmu) yakni sebutan namamu sebagai contohnya ialah namamu disebutkan bersama-sama dengan nama-Ku di dalam azan, iqamah, tasyahhud, khotbah dan lain sebagainya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

94:4| Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?

 

Demikian QS 94:4 Quran Surat Al Sharh Ayat 4 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Sharh ayat 4

Leave a Reply