QS 84 : 13 Quran Surat Al Inshiqaq Ayat 13 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 84:13 Quran Surat Al Inshiqaq Ayat 13 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Inshiqaq dalam bahasa arab ditulis سورة الانشقاق yang berarti Terbelah merupakan surat ke 84 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 25 ayat.

 

Quran Surat Al Inshiqaq Ayat 13

Quran surat Al Inshiqaq ayat 13

Bacaan QS 84:13 dalam huruf latin

Innahu kana fee ahlihi masrooran

Quran surat Al Inshiqaq ayat 13 dalam bahasa Arab

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا

Quran surat Al Inshiqaq 13 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

84:13| Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

Muhammad Quraish Shihab

84:13| Sesungguhnya dahulu, ketika di dunia, ia hidup penuh kesenangan di tengah-tengah keluarganya tanpa memikirkan akibat perbuatannya.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

84:13| (Sesungguhnya dia dahulu di kalangan kaumnya) maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia (selalu bergembira) yakni sombong karena selalu mengikuti hawa nafsunya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

84:13| Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)!

 

Demikian QS 84:13 Quran Surat Al Inshiqaq Ayat 13 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Inshiqaq ayat 13

Leave a Reply