QS 75 : 8 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 8 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 75:8 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 8 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Qiyamah dalam bahasa arab ditulis سورة الـقـيامـة yang berarti Hari Berbangkit merupakan surat ke 75 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 40 ayat.

 

Quran Surat Al Qiyamah Ayat 8

Quran surat Al Qiyamah ayat 8

Bacaan QS 75:8 dalam huruf latin

Wakhasafa alqamaru

Quran surat Al Qiyamah ayat 8 dalam bahasa Arab

وَخَسَفَ الْقَمَرُ

Quran surat Al Qiyamah 8 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

75:8|dan apabila bulan telah hilang cahayanya,

Muhammad Quraish Shihab

75:8| Maka tatkala mata terbelalak ketakutan dan bulan telah kehilangan cahayanya, sementara matahari dan bulan muncul bersamaan dari arah barat, ketika itulah manusia berkata, “Ke mana lagi kita dapat melarikan diri dari azab?”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

75:8| (Dan apabila bulan telah hilang cahayanya) yakni menjadi gelap dan lenyap sinarnya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

75:8| Dan bulan hilang cahayanya,

 

Demikian QS 75:8 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 8 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Qiyamah ayat 8

Leave a Reply