QS 75 : 32 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 32 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 75:32 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 32 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Qiyamah dalam bahasa arab ditulis سورة الـقـيامـة yang berarti Hari Berbangkit merupakan surat ke 75 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 40 ayat.

 

Quran Surat Al Qiyamah Ayat 32

Quran surat Al Qiyamah ayat 32

Bacaan QS 75:32 dalam huruf latin

Walakin kaththaba watawalla

Quran surat Al Qiyamah ayat 32 dalam bahasa Arab

وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

Quran surat Al Qiyamah 32 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

75:32|tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),

Muhammad Quraish Shihab

75:32| Manusia telah mengingkari hari kebangkitan. Dengan demikian ia berarti tidak mempercayai rasul dan al-Qur’ân. Ia pun tidak menunaikan kewajiban salat yang Allah tentukan. Tetapi dia telah mendustakan al-Qur’ân dan menolak untuk beriman. Kemudian ia menemui keluarganya dengan membentangkan punggung tanda kepongahan.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

75:32| (Tetapi ia mendustakan) Alquran (dan berpaling) dari iman.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

75:32| Akan tetapi ia mendustakan, dan berpaling ingkar!

 

Demikian QS 75:32 Quran Surat Al Qiyamah Ayat 32 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Qiyamah ayat 32

Leave a Reply