QS 72 : 25 Quran Surat Al Jinn Ayat 25 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 72:25 Quran Surat Al Jinn Ayat 25 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Jinn dalam bahasa arab ditulis سورة الجن yang berarti Jin merupakan surat ke 72 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 28 ayat.

 

Quran Surat Al Jinn Ayat 25

Quran surat Al Jinn ayat 25

Bacaan QS 72:25 dalam huruf latin

Qul in adree aqareebun ma tooAAadoona am yajAAalu lahu rabbee amadan

Quran surat Al Jinn ayat 25 dalam bahasa Arab

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

Quran surat Al Jinn 25 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

72:25| Katakanlah: “Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang?”.

Muhammad Quraish Shihab

72:25| Katakanlah, “Hai orang-orang kafir, aku tidak mengetahui apakah ancaman azab yang dijanjikan kepada kalian itu telah dekat atau Tuhanku menangguhkannya untuk waktu yang cukup lama?”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

72:25| (Katakanlah, “Tiadalah) tidaklah (aku mengetahui apa yang diancamkan kepada kalian itu dekat) artinya, apakah azab itu dekat (ataukah Rabbku menjadikan bagi kedatangannya masa yang panjang?) Yang tidak diketahui oleh siapa pun kecuali hanya Dia.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

72:25| (Kalau ditanya bilakah azab itu? Maka) katakanlah: “Aku tidak mengetahui sama ada (azab) yang dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut.

 

Demikian QS 72:25 Quran Surat Al Jinn Ayat 25 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Jinn ayat 25

Leave a Reply