QS 72 : 16 Quran Surat Al Jinn Ayat 16 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 72:16 Quran Surat Al Jinn Ayat 16 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Jinn dalam bahasa arab ditulis سورة الجن yang berarti Jin merupakan surat ke 72 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 28 ayat.

 

Quran Surat Al Jinn Ayat 16

Quran surat Al Jinn ayat 16

Bacaan QS 72:16 dalam huruf latin

Waallawi istaqamoo AAala alttareeqati laasqaynahum maan ghadaqan

Quran surat Al Jinn ayat 16 dalam bahasa Arab

وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

Quran surat Al Jinn 16 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

72:16| Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).

Muhammad Quraish Shihab

72:16| Sesungguhnya sekiranya manusia dan jin mengikuti jalan Islam dan tidak menyimpang darinya, niscaya Kami sirami mereka dengan banyak air yang dapat digunakan kapan saja diperlukan,

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

72:16| Allah swt. berfirman mengenai orang-orang kafir Mekah: (Dan bahwasanya) mereka; adalah bentuk takhfif dari anna, sedangkan isimnya tidak disebutkan, yakni annahum, artinya, bahwasanya mereka; diathafkan kepada lafal annahus tama`a (jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu) yaitu agama Islam (benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang banyak) dari langit. Demikian itu setelah hujan dihentikan dari mereka selama tujuh tahun.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

72:16| (Nabi Muhammad diwahyukan menerangkan lagi): “Dan bahawa sesungguhnya! Kalaulah mereka (manusia dan jin) itu berjalan betul di atas jalan (Islam), sudah tentu Kami (akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama) menurunkan hujan lebat kepada mereka.

 

Demikian QS 72:16 Quran Surat Al Jinn Ayat 16 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Jinn ayat 16

Leave a Reply