QS 56 : 89 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 89 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 56:89 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 89 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Waqi’ah dalam bahasa arab ditulis سورة الواقيـة yang berarti Hari Kiamat merupakan surat ke 56 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 96 ayat.

 

Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 89

Quran surat Al Waqi'ah ayat 89

Bacaan QS 56:89 dalam huruf latin

Farawhun warayhanun wajannatu naAAeemin

Quran surat Al Waqi’ah ayat 89 dalam bahasa Arab

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

Quran surat Al Waqi’ah 89 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

56:89|maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.

Muhammad Quraish Shihab

56:89| Kalau orang yang mati itu berasal dari golongan yang paling dahulu beriman dan didekatkan kepada Allah, maka kesudahannya adalah kenyamanan, kasih sayang, rezeki yang baik, dan surga yang berisikan kesenangan.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

56:89| (Maka dia memperoleh ketenteraman) dia mendapatkan ketenangan (dan rezeki) yang baik (serta surga yang penuh dengan kenikmatan) apakah jawab ini bagi lafal Amma ataukah bagi In, ataukah menjadi Jawab bagi kedua-duanya?, sehubungan dengan masalah ini ada beberapa pendapat.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

56:89| Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, serta Syurga kenikmatan.

 

Demikian QS 56:89 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 89 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Waqi’ah ayat 89

Leave a Reply