QS 56 : 78 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 78 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 56:78 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 78 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Waqi’ah dalam bahasa arab ditulis سورة الواقيـة yang berarti Hari Kiamat merupakan surat ke 56 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 96 ayat.

 

Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 78

Quran surat Al Waqi'ah ayat 78

Bacaan QS 56:78 dalam huruf latin

Fee kitabin maknoonin

Quran surat Al Waqi’ah ayat 78 dalam bahasa Arab

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ

Quran surat Al Waqi’ah 78 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

56:78|pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

Muhammad Quraish Shihab

56:78| Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur’ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

56:78| (Pada Kitab) yang tertulis dalam Kitab (yang terpelihara) yang dijaga, maksudnya Mushhaf Alquran.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

56:78| Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara,

 

Demikian QS 56:78 Quran Surat Al Waqi’ah Ayat 78 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Waqi’ah ayat 78

Leave a Reply