QS 51 : 43 Quran Surat Az Zariyat Ayat 43 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 51:43 Quran Surat Az Zariyat Ayat 43 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Az Zariyat dalam bahasa arab ditulis سورة الذاريات yang berarti Angin Yang Menerbangkan merupakan surat ke 51 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 60 ayat.

 

Quran Surat Az Zariyat Ayat 43

Quran surat Az Zariyat ayat 43

Bacaan QS 51:43 dalam huruf latin

Wafee thamooda ith qeela lahum tamattaAAoo hatta heenin

Quran surat Az Zariyat ayat 43 dalam bahasa Arab

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ

Quran surat Az Zariyat 43 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

51:43| Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: “Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu”.

Muhammad Quraish Shihab

51:43| Dan dalam kisah kaum Tsamûd juga terdapat tanda kekuasaan Allah. Yaitu ketika dikatakan kepada mereka, “Bersenang-senanglah di negeri kalian sampai waktu yang ditentukan.” Mereka enggan dan berlaku angkuh, tidak memenuhi perintah Tuhan. Maka mereka disambar petir sampai binasa. Mereka menyaksikan sendiri peristiwa itu terjadi pada mereka.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

51:43| (Dan pada) kisah pembinasaan kaum (Tsamud) terdapat tanda yang dijadikan sebagai pelajaran (ketika dikatakan kepada mereka) sesudah mereka menyembelih unta, (“Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu”) yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat lain disebutkan, “Bersukarialah kamu sekalian di rumah kalian selama tiga, hari.” (Q.S. Hud, 65)

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

51:43| Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) – ketika dikatakan kepada mereka: “Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)!”

 

Demikian QS 51:43 Quran Surat Az Zariyat Ayat 43 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Az Zariyat ayat 43

Leave a Reply