QS 44 : 21 Quran Surat Ad Dukhan Ayat 21 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 44:21 Quran Surat Ad Dukhan Ayat 21 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Ad Dukhan dalam bahasa arab ditulis سورة الدخان yang berarti Kabut merupakan surat ke 44 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 59 ayat.

 

Quran Surat Ad Dukhan Ayat 21

Quran surat Ad Dukhan ayat 21

Bacaan QS 44:21 dalam huruf latin

Wain lam tuminoo lee faiAAtazilooni

Quran surat Ad Dukhan ayat 21 dalam bahasa Arab

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ

Quran surat Ad Dukhan 21 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

44:21|dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)”.

Muhammad Quraish Shihab

44:21| Kalau memang kalian tidak mau beriman kepadaku, maka menjauhlah dan jangan sakiti aku.”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

44:21| (Dan jika kalian tidak beriman kepadaku) tidak percaya kepadaku (maka biarkanlah aku”) artinya, janganlah kalian menyakitiku, akan tetapi mereka tidak mau membiarkannya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

44:21|”Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku).”

 

Demikian QS 44:21 Quran Surat Ad Dukhan Ayat 21 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Ad Dukhan ayat 21

Leave a Reply