QS 43 : 57 Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 43:57 Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Az Zukhruf dalam bahasa arab ditulis سورة الزخرف yang berarti Perhiasan merupakan surat ke 43 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 89 ayat.

 

Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57

Quran surat Az Zukhruf ayat 57

Bacaan QS 43:57 dalam huruf latin

Walamma duriba ibnu maryama mathalan itha qawmuka minhu yasiddoona

Quran surat Az Zukhruf ayat 57 dalam bahasa Arab

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

Quran surat Az Zukhruf 57 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

43:57| Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.

Muhammad Quraish Shihab

43:57| Tatkala Allah menjadikan ‘Isâ putra Maryam sebagai permisalan yang diciptakan seperti Adam–yang diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya, “Jadilah,” lalu ia pun tercipta, dengan begitu berarti ia hanyalah seorang makhluk yang memperoleh karunia kenabian, bukan Tuhan yang harus disembah–tiba- tiba kaummu menentangnya dan tidak sadar dengan permisalan itu.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

43:57| (Dan tatkala dijadikan) dibuat (putra Maryam sebagai perumpamaan) yaitu ketika Allah swt. menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan neraka Jahanam..” (Q.S. Al Anbiya, 98). Seketika itu juga orang-orang musyrik mengatakan, “Kami rela bila ternyata tuhan-tuhan sesembahan kami bersama dengan Isa, karena ia pun menjadi sesembahan selain Allah pula (tiba-tiba kaummu) yakni mereka yang musyrik (terhadap perumpamaan itu) terhadap misal tersebut (menertawakannya) karena gembira mendengar perumpamaan itu.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

43:57| Dan ketika (nabi Isa) anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan, (untuk membantahmu wahai Muhammad), tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya (kerana menyangka bahawa mereka telah menang).

 

Demikian QS 43:57 Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Az Zukhruf ayat 57

Leave a Reply