QS 39 : 44 Quran Surat Az Zumar Ayat 44 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 39:44 Quran Surat Az Zumar Ayat 44 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Az Zumar dalam bahasa arab ditulis سورة الزمر yang berarti Para Rombongan merupakan surat ke 39 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 75 ayat.

 

Quran Surat Az Zumar Ayat 44

Quran surat Az Zumar ayat 44

Bacaan QS 39:44 dalam huruf latin

Qul lillahi alshshafaAAatu jameeAAan lahu mulku alssamawati waalardi thumma ilayhi turjaAAoona

Quran surat Az Zumar ayat 44 dalam bahasa Arab

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Quran surat Az Zumar 44 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

39:44| Katakanlah: “Hanya kepunyaan Allah syafa’at itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Muhammad Quraish Shihab

39:44| Katakan pula kepada mereka, wahai Muhammad, “Hak memberi segala macam syafaat hanya milik Allah. Tak seorang pun dapat memperolehnya kecuali atas perkenan-Nya. Hanya bagi-Nyalah hak pemilikan langit dan bumi. Kemudian hanya kepada-Nya pulalah kalian akan dikembalikan, lalu Dia akan menghisab seluruh amal perbuatan kalian.”

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

39:44| (Katakanlah, “Hanya kepunyaan Allahlah syafaat itu semua) maksudnya, syafaat itu khusus bagi Dia, maka tiada seorang pun yang dapat memberikannya melainkan dengan seizin Dia. (Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya pulalah kalian dikembalikan.”)

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

39:44| Katakanlah (wahai Muhammad): “Syafaat itu semuanya hak kepunyaan Allah; Dia lah Yang Menguasai segala urusan langit dan bumi; kemudian kamu akan dikembalikan kepadaNya (untuk menerima balasan).”

 

Demikian QS 39:44 Quran Surat Az Zumar Ayat 44 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Az Zumar ayat 44

Leave a Reply