QS 39 : 28 Quran Surat Az Zumar Ayat 28 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 39:28 Quran Surat Az Zumar Ayat 28 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Az Zumar dalam bahasa arab ditulis سورة الزمر yang berarti Para Rombongan merupakan surat ke 39 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 75 ayat.

 

Quran Surat Az Zumar Ayat 28

Quran surat Az Zumar ayat 28

Bacaan QS 39:28 dalam huruf latin

Quranan AAarabiyyan ghayra thee AAiwajin laAAallahum yattaqoona

Quran surat Az Zumar ayat 28 dalam bahasa Arab

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Quran surat Az Zumar 28 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

39:28| (Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.

Muhammad Quraish Shihab

39:28| Kami menurunkan al-Qur’ân berbahasa Arab–bahasa mereka sendiri–yang tidak mengandung kelemahan, dengan harapan agar mereka bertakwa dan takut kepada Tuhannya.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

39:28| (Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang mengukuhkan (yang tidak ada kebengkokan di dalamnya) tidak ada kekeliruan dan pertentangan (supaya mereka bertakwa) maksudnya, menghindarkan diri dari kekafiran.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

39:28|laitu Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong; supaya mereka bertaqwa.

 

Demikian QS 39:28 Quran Surat Az Zumar Ayat 28 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Az Zumar ayat 28

Leave a Reply