QS 3 : 127 Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 127 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 3:127 Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 127 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Ali ‘Imran dalam bahasa arab ditulis سورة آل عمران yang berarti Keluarga Imran merupakan surat ke 3 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Medinan, didalamnya terdapat 200 ayat.

 

Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 127

Quran surat Ali 'Imran ayat 127

Bacaan QS 3:127 dalam huruf latin

LiyaqtaAAa tarafan mina allatheena kafaroo aw yakbitahum fayanqaliboo khaibeena

Quran surat Ali ‘Imran ayat 127 dalam bahasa Arab

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

Quran surat Ali ‘Imran 127 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

3:127| (Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.

Muhammad Quraish Shihab

3:127| Juga, sungguh, Dia telah memenangkan kamu sekalian untuk menghancurkan segolongan orang kafir dengan dibunuh, atau dihinakan dengan kekalahan dan kedinaan, hingga mundur dari peperangan dengan kekalahan.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

3:127| (Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan (segolongan orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan (atau untuk menjadikan mereka hina dina) disebabkan kekalahan (sehingga mereka kembali dengan tangan hampa) tidak memperoleh apa yang mereka harapkan. Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang Uhud, sampai beliau bersabda, “Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan darah!”

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

3:127| (Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan), supaya mereka kembali dengan hampa kecewa.

 

Demikian QS 3:127 Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 127 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Ali ‘Imran ayat 127

Leave a Reply