QS 2 : 162 Quran Surat Al Baqarah Ayat 162 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 2:162 Quran Surat Al Baqarah Ayat 162 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Baqarah dalam bahasa arab ditulis سورة البقرة yang berarti Sapi Betina merupakan surat ke 2 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Medinan, didalamnya terdapat 286 ayat.

 

Quran Surat Al Baqarah Ayat 162

Quran surat Al Baqarah ayat 162

Bacaan QS 2:162 dalam huruf latin

Khalideena feeha la yukhaffafu AAanhumu alAAathabu wala hum yuntharoona

Quran surat Al Baqarah ayat 162 dalam bahasa Arab

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

Quran surat Al Baqarah 162 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

2:162| Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.

Muhammad Quraish Shihab

2:162| Mereka akan abadi dalam kutukan dan siksa neraka, tidak sedikit pun mereka diringankan dari siksa itu dan tidak akan diterima pula permohonan mereka agar siksa itu ditangguhkan.

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

2:162| (Mereka kekal di dalamnya) maksudnya dalam kutukan atau dalam neraka sebagaimana diisyaratkan dalam kutukan itu. (Tidak diringankan siksa dari mereka) walaupun sekejap mata (dan tidak pula mereka diberi tenggang waktu) untuk mengajukan tobat atau memohon ampun. Ayat berikut diturunkan ketika mereka berkata, “Gambarkanlah kepadaku tentang Tuhanmu!”

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

2:162| Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.

 

Demikian QS 2:162 Quran Surat Al Baqarah Ayat 162 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Baqarah ayat 162

Leave a Reply