QS 101 : 2 Quran Surat Al Qari’ah Ayat 2 Terjemah Bahasa Indonesia

QS 101:2 Quran Surat Al Qari’ah Ayat 2 terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia (Kemenag) atau departemen agama (Depag) Muhammad Quraish Shihab, tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti. disertai juga dengan terjemahan bahasa malaysia oleh Abdullah Muhammad Basmeih. Al Qari’ah dalam bahasa arab ditulis سورة الـقارعـة yang berarti Hari Kiamat merupakan surat ke 101 dari 114 surat dalam Alquran, tergolong sebagai ayat Meccan, didalamnya terdapat 11 ayat.

 

Quran Surat Al Qari’ah Ayat 2

Quran surat Al Qari'ah ayat 2

Bacaan QS 101:2 dalam huruf latin

Ma alqariAAatu

Quran surat Al Qari’ah ayat 2 dalam bahasa Arab

مَا الْقَارِعَةُ

Quran surat Al Qari’ah 2 terjemah Bahasa Indonesia

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag)

101:2|apakah hari Kiamat itu?

Muhammad Quraish Shihab

101:2| Betapa mengherankannya peristiwa itu, dengan kebesaran dan segala bahayanya!

Tafsir jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti)

101:2| (Apakah hari kiamat itu?) ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada dan Khabarnya.

Abdullah Muhammad Basmeih (Bahasa Malaysia)

101:2| Apa dia hari yang menggemparkan itu?

 

Demikian QS 101:2 Quran Surat Al Qari’ah Ayat 2 Terjemah Bahasa Indonesia juga malaysia, dengan adanya terjemahan tersebut semoga kita bisa lebih mudah dalam memahami arti dari Alquran khususnya surat Al Qari’ah ayat 2

Leave a Reply